Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szkaradek Andrzej

Andrzej Antoni Szkaradek

ur. w 1948 roku w m. Chełmiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 358/2015
Biogram
Pracownik Nowosądeckiej Fabryki Urządzeń Górniczych „Nowomag” w Nowym Sączu. W 1976 r. w kontakcie z Komitetem Obrony Robotników, kolporter pisma „Robotnik”.
Współtwórca struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy (najpierw przewodniczący Komitetu Założycielskiego, potem zastępca przewodniczącego Komisji Zakładowej). Członek Komitetu Koordynacyjnego „Solidarności” w Nowym Sączu, delegat nowosądecki podczas I Walnego Zjazdu Delegatów Regionu Małopolska. 
W dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Przebywał kolejno w ośrodkach odosobnienia w Rzeszowie – Załężu, Uhercach i Łupkowie, Zwolniony z internowania 19 listopada 1982 r. Po uwolnieniu zaangażowany w działalność podziemnych struktur „Solidarności” w Nowym Sączu. Redaktor i drukarz drugoobiegowych „Wiadomości Nowosądeckich”, kolporter wydawnictw niezależnych. Współorganizator mszy św. w intencji ojczyzny, odprawianych w kościele jezuitów w Nowym Sączu. 
W dniu 6 marca 1984 r. aresztowany w związku z wydawaniem „Wiadomości Nowosądeckich”. Zwolniony 1 sierpnia 1984 r. po umorzeniu postępowania karnego na mocy przepisów amnestyjnych. Po uwolnieniu współtwórca Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele jezuitów w Nowym Sączu, działającego od 1985 r. (przy nim m. in. biblioteka wydawnictw podziemnych). Od grudnia 1986 r. członek Komisji Interwencji i Praworządności „Solidarności”. Począwszy od 1988 r. czynny w odtwarzaniu struktur „Solidarności” w „Nowomagu”, a także organizator Komitetu Obywatelskiego w Nowym Sączu w 1989 r.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej