Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bienkiewicz Marianna

Marianna Bienkiewicz

ur. w 1936 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 181/2015
Biogram
Pani Marianna Bienkiewicz była członkiem NSZZ "Solidarność". Pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Zakładowej w Spółdzielni Pracy Wytwórczości Różnej Nowator w Radomiu. W maju 1981 r. była delegatem na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Ziemia Radomska. Po zdelegalizowaniu NSZZ "Solidarność" kontynuowała działalność opozycyjną, m.in. zajmowała się kolportażem wydawnictw podziemnych. W dniu 6.01.1982 r. została aresztowana i przetrzymywana w aresztach w Radomiu, Szydłowcu i Warszawie-Olszynce Grochowskiej. W dniu 3.05.1982 r. została skazana wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Radomiu na karę 10 miesięcy aresztu w zawieszeniu na 3 lata. Pani Marianna Bienkiewicz po odzyskaniu wolności prowadziła dalszą działalność opozycyjną jako redaktorka wydawnictw podziemnych , m.in. "Robotnika", "Tygodnik Mazowsze" itp., w związku z czym była kilkanaście razy zatrzymywana i poddawana rewizjom. W latach 1984-1989 była członkiem Klubu Helsinskiego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności