Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Daniel Bogusław

Bogusław Daniel

ur. w 1953 roku w m. Koszalin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 292/2016
Biogram
Bogusław Daniel pracował w Koszalińskich Zakładach Przemysłu Lniarskiego. Jako aktywny przeciwnik PRL, w dniu 5 listopada 1982 r. został powołany na ćwiczenia rezerwy do Jednostki Wojskowej nr 1636 w Chełmie i przydzielony do kompanii inżynieryjno-drogowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, służyło jedynie w walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Z internowania został zwolniony 2 lutego 1983 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN