Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wasilewski Marek

Marek Konrad Wasilewski

ur. w 1968 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 220/2014
Biogram
Jako działacz „Szkolnych Kół Oporu Społecznego” brał udział w drukowaniu oraz kolportażu nielegalnych wydawnictw m. in. „Głosy SKOS-ów”, „Konfederat” oraz „Echo Dwójki”. W związku ze swą działalnością został zatrzymany 30.09.1985 r. przez WUSW w Poznaniu, a następnie tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratora Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 2.10.1985 r. i przekazany do Aresztu Śledczego w Poznaniu. Tego samego dnia przedstawiono mu zarzut brania udziału w sporządzaniu oraz rozpowszechnianiu ulotek nawołujących do niepokojów społecznych oraz bojkotu wyborów do Sejmu. Zwolniony z aresztu 13.11.1985 r. postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Poznaniu o uchyleniu i zmianie środka zapobiegawczego, w którym uznała ona poręczenie społeczne udzielone przez Radę Szczepu 90 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej za wystarczające. Dnia 13.12.1985 r. postępowanie karne wobec Marka Wasilewskiego zostało warunkowo umorzone. Z powodu swej działalności był inwigilowany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „SKOS”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej