Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Mokrosińska Krystyna
Krystyna Maria Mokrosińska
ur. w 1942 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 300/2012

Biogram

Była przewodniczącą Koła NSZZ „Solidarność” w Redakcji Oświatowej Komitetu do Spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja”. Po wprowadzeniu stanu wojennego została zwolniona z pracy w „Radiokomitecie”. Do pracy w zawodzie mogła wrócić po 1989 r. Od czerwca 1982 r. angażowała się w organizowanie pomocy zwolnionym z pracy z przyczyn politycznych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej