Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Piwoński Aleksander
Aleksander Piwoński
ur. w 1953 roku w m. Gniew
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2012

Biogram

Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Hucie Warszawa. Po 13 grudnia 1981 r. kolportował wydawnictwa niezależne, a także współpracował z warszawskim Radiem „Solidarność”. Brał czynny udział w manifestacjach ulicznych, organizowanych w drugiej połowie lat 80. przez członków zdelegalizowanej „Solidarności”. 
W lipcu 1988 r. prowadzono przeciwko niemu postępowanie w sprawie próby zorganizowania nielegalnego komitetu strajkowego na terenie Huty Warszawa. Jednak z powodu braku dostatecznych dowodów winy, odstąpiono od skierowania wniosku do Kolegium ds. Wykroczeń. Był także zaangażowany w działalność duszpasterstwa przy kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. W związku z prowadzoną działalnością pozostawał w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa do 1989 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej