Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kamrad Andrzej

Andrzej Leszek Kamrad

ur. w 1969 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 147/2019
Biogram
Andrzej Kamrad włączył się w działania Ruchu Młodzieży Niezależnej (RMN) w Gorzowie Wielkopolskim w 1986 r. Zajmował się drukiem dwutygodnika „Szaniec”, plakatów oraz ulotek dla RMN. Zorganizował także drukarnię w miejscu swojego zamieszkania. Był odpowiedzialny za zaopatrzenie drukarni w papier i materiały poligraficzne oraz organizację magazynów. Aby uniknąć dekonspiracji, wraz z pozostałymi członkami grupy, wielokrotnie przenosił sprzęt i wyposażenie do nowych lokalizacji. 
Od 1988 r. zaangażował się w działalność Ruchu „Wolność i Pokój”, drukował pismo „Bez Przemocy” oraz inne materiały poligraficzne. Przeprowadzał także szkolenia dla nowych grup drukarzy. 
W 1988 r. odmówił służby wojskowej w LWP ze względu na rotę przysięgi mówiącej o przymierzu z Armią Radziecką. 
W latach 1988-1989 był współorganizatorem i uczestnikiem wielu akcji protestacyjnych skierowanych przeciwko budowie elektrowni atomowej w Klempiczu oraz projektom składowania odpadów radioaktywnych w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym. 
W pierwszej połowie 1989 r. zaangażował się w działalność Komitetu Obywatelskiego oraz kampanię wyborczą. W czasie wyborów w czerwcu 1989 r. był obserwatorem w Komisji Wyborczej z ramienia „Solidarności”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • innych materiałów