Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Krzysztof Jan Mruk
ur. w 1957 roku w m. Jarosław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 385/2018

Biogram

Krzysztof Mruk od października 1980 r. zatrudniony był w Rzeszowskich Zakładach Przemysłu Skórzanego w Jarosławiu. Był członkiem NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy. 
Po ogłoszeniu stanu wojennego wraz z kilkoma kolegami m.in. Bogdanem Cichym i Andrzejem Kuczkiem założyli podziemną organizację o nazwie Jarosławska Organizacja Solidarnych. W jej ramach od grudnia 1981 r. malowali napisy na murach oraz sporządzali i rozklejali ulotki. W dniu 19.02.1982 r. podczas rozklejania ulotek Krzysztof Mruk został wraz z Andrzejem Kuczkiem zatrzymany przez patrol MO. Tego samego dnia  dokonano przeszukania mieszkania i piwnicy domu, w którym mieszkał. Po przesłuchaniu w dniu 20.02.1982 r. przyznał się do wykonania oraz rozplakatowania ulotek wraz z zatrzymanym wspólnie z nim A. Kuczkiem. Nie ujawnił jednak pozostałych członków grupy. 
W śledztwie stosowano wobec niego niedozwolone metody w postaci bicia i zakładania kaftana bezpieczeństwa. W areszcie tymczasowym przebywał od 19.02.1982 r. do 21.07.1982 r. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Rzeszowie w dniu 21.07.1982 r. skazał go na karę 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata oraz grzywnę 35 000 zł.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN