Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Eugeniusz Grabowski

ur. w 1946 roku w m. Szczepanów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2013
Biogram
Był jednym z organizatorów struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w swoim zakładzie pracy - Fabryce Wagonów w Świdnicy, a także w mieście Świdnica. Po wprowadzeniu stanu wojennego prowadził aktywny kolportaż wydawnictw bezdebitowych. W związku ze swoją działalnością został internowany 9 maja 1982 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie. Po zwolnieniu z internowania 9 lipca 1982 r. nie zaprzestał działalności konspiracyjnej. W latach 1983-1985 był stale inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w ramach spraw operacyjnych, w ramach których był często wzywany na tzw. „rozmowy ostrzegawcze". Podejrzewano go i prowadzono przeciwko niemu dochodzenie w związku z domniemaniem przechowywania nielegalnych wydawnictw. Postępowanie w sprawie ostatecznie umorzono z powodu „braku dostatecznych dowodów winy".
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN