Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Witold Wujkowski

ur. w 1955 roku w m. Kutno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 73/2014
Biogram
Witold Wujkowski w 1986 r. wszedł w skład Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kutnie. Działalność opozycyjną prowadził do stycznia 1989 r. Zajmował się m.in. organizacją sieci kolportażu „Gazety Podziemnej” – głównego organu Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Ziemi Kutnowskiej. W jego domu przechowywane były materiały przeznaczone do druku gazet i ulotek w przypadku aresztowań członków RKW.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków