Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wnuczek Czesław
Czesław Wnuczek
ur. w 1959 roku w m. Żmigród
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 540/2018

Biogram

Czesław Wnuczek, jako pracownik Zakładów Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Predom-Polar” we Wrocławiu, w dniach 14-16.12.1981 r. brał udział w strajku okupacyjnym na terenie miejsca pracy. 
W działalność opozycyjną zaangażował się w roku 1983. Zbierał składki wśród członków podziemnej „Solidarności”, redagował oraz kolportował wydawane w ZZSD „Predom-Polar” czasopismo „U nas”.
Do roku 1988 r. był członkiem podziemnego Tajnego Komitetu Strajkowego oraz Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej