Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wnuczek Czesław

Czesław Wnuczek

ur. w 1959 roku w m. Żmigród
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 540/2018
Biogram
Czesław Wnuczek, jako pracownik Zakładów Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Predom-Polar” we Wrocławiu, w dniach 14-16.12.1981 r. brał udział w strajku okupacyjnym na terenie miejsca pracy. 
W działalność opozycyjną zaangażował się w roku 1983. Zbierał składki wśród członków podziemnej „Solidarności”, redagował oraz kolportował wydawane w ZZSD „Predom-Polar” czasopismo „U nas”.
Do roku 1988 r. był członkiem podziemnego Tajnego Komitetu Strajkowego oraz Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej