Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Janusz Jakubowski

ur. w 1967 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 82/2022
Biogram
W latach 1982-85 zaangażowany w działalność młodzieżowych grup opozycyjnych w Krakowie – Nowej Hucie, na następnie członek Federacji Młodzieży Walczącej. Czynny przy organizacji kolportażu prasy drugoobiegowej, w tym „Hutnika”, „Tygodnika Mazowsze” oraz pisma FMW „ABC”. Organizator i uczestnik akcji ulotkowych, plakatowych oraz manifestacji. (w 1984 r. za udział w jednej z nich ukarany grzywną).
 Jednocześnie współpracował z strukturami podziemnej „Solidarności” w Nowej Hucie, duszpasterstwem ludzi pracy przy mistrzejowickim kościele pw. Św. Maksymiliana. Uczestnik Ruchu „Wolność i Pokój”.
W latach 1986-88 pozostawał w ukryciu w związku z odmową odbycia zasadniczej służby wojskowej. 
Podczas strajku w Hucie im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie w dniach 26 kwietnia – 5 maja 1988 r. zaangażowany w działania informacyjne. Uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka (International Human Right Conference), która odbyła się w dniach 25 – 28 sierpnia 1988 r. w zabudowaniach kościoła w Mistrzejowicach. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków