Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wandycz Zdzisław
Zdzisław Wandycz
ur. w 1949 roku w m. Chocianowiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 41/2013

Biogram

Zdzisław Wandycz od 1980 był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” na terenie Lubina. W latach 1982-1986 został współzałożycielem i członkiem Tymczasowej Komisji Zakładowej w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń (PBK) Lubin. Kolportował wydawnictwa podziemne takie jak: „Solidarność Walcząca”, „Z Dnia na Dzień”, „Tygodnik Mazowsze”. Był również autorem i redaktorem pisma „Wolny Głos PBK Lubin”. 
Z powodu wspomnianej działalności był rozpracowywany w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania „Łucznik”. Stosowano wobec niego represje m.in. wielokrotne zatrzymywania, przesłuchiwania, przeszukiwania. Został również zwolniony z pracy. W dniu 05.12.1985 r został aresztowany i skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Lubinie na karę 1 roku i 5 miesięcy pozbawienia wolności oraz 150 tysięcy złotych grzywny,  za nielegalne posiadanie i przewożenie wydawnictw i znaczków zawieszonego NSZZ „Solidarność”, a następnie za udział w nielegalnie zwołanym zgromadzeniu. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności