Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Edward Mordak

ur. w 1934 roku w m. Kłonówek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 14/2013
Biogram
Jako łącznik podziemnych struktur „Solidarności” brał czynny udział w wytwarzaniu i kolportowaniu na terenie Zakładów Metalowych w Radomiu wydawnictw bezdebitowych, ponadto był kwestorem funduszy zbieranych na ich publikację. W związku z tą działalnością został zatrzymany 26 października 1983 r., a następnie postawiony w stan oskarżenia pod zarzutem, że w okresie od stycznia do września 1983 r. brał udział w działalności nielegalnych, podziemnych struktur byłego związku zawodowego NSZZ „Solidarność” w ramach którego rozpowszechniał wśród załogi Zakładów Metalowych ulotki „Biuletyn Informacyjny Zakładów Metalowych – Solidarność”, „Biuletyn Solidarności Mazowsze” o „treści wyszydzającej władze państwowe oraz zawierające fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”. Jako środek zapobiegawczy zastosowano wobec niego dozór MO w postaci dwukrotnego (w ciągu tygodnia) stawiennictwa w Rejonowym Urzędzie Spraw Wewnętrznych, był również inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Sąd Rejonowy w Kielcach umorzył postępowanie karne 24 lipca 1984 r. na mocy ustawy o amnestii. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN