Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Michalak-Błażejewicz Elżbieta

Elżbieta Barbara Michalak-Błażejewicz

ur. w 1958 roku w m. Chełmno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 57/2017
Biogram
Elżbieta Michalak-Błażejewicz była pracownikiem Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie. W latach 1980-1981 działała w NSZZ „Solidarność” i wchodziła w skład MKZ w Chełmnie.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuowała działalność opozycyjną. W grudniu 1981 r. wraz z działaczami Konfederacji Polski Niepodległej współorganizowała w Chełmnie mszę w intencji ofiar Grudnia ‘70 oraz internowanych działaczy „Solidarności”. Z jej inicjatywy powstało Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy kościele Wziebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chełmnie.
W latach 1982-1989 organizowała oraz brała udział w mszach patriotycznych, w czasie których wygłaszała intencje w sprawie internowanych w 1982 r. w obozie wojskowym w Chełmnie, uwolnienia więźniów politycznych, ofiar stanu wojennego, strajkujących robotników i uznania legalnej działalności „Solidarności”.
W latach 1987-1989 była zaangażowana w działalność struktur Pomorskiego Okręgu KPN w Toruniu, reprezentując okręg chełmiński. Współorganizowała i uczestniczyła w demonstracjach oraz wiecach KPN w Chełmnie, Toruniu i Warszawie oraz Marszach Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej. Organizowała spotkania z liderami KPN, kolportowała bezdebitowe pisma, organizowała akcje ulotkowe upamiętniające wystąpienia wolnościowe oraz zachęcające do uczestnictwa w rocznicach patriotycznych i namawiające do bojkotu pochodów pierwszomajowych.
W związku z prowadzoną działalnością była kilkakrotnie zatrzymywana, przeprowadzano z nią rozmowy ostrzegawcze oraz była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa w Chełmnie i Toruniu w latach 1985-1989.
 
   
   
    
    
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN