Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dawczak-Schaefer Ewa

Ewa Mirosława Dawczak-Schaefer

ur. w 1957 roku w m. Katowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 573/2014
Biogram
Pani Ewa Dawczak-Schaefer po wydarzeniach 1980 r. podjęła działalność w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, pełniła funkcję szefa sekcji finansowej NZS Uniwersytetu Śląskiego. 
Podczas strajku na uniwersytecie na przełomie listopada i grudnia 1981 r. została wybrana przewodniczącą komitetu strajkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Pełniła również funkcję łącznika pomiędzy strajkującymi studentami, a Zarządem Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność. 
Dnia 20 I 1982 r. podpisała oświadczenie o lojalności, nie zaprzestała jednak działalności politycznej. Dnia 13 V 1982 r. brała udział w zgromadzeniu przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego. Internowana 24 V 1982 r. w Bytomiu Miechowicach, decyzję o internowaniu uchylono dnia 23 VII 1982 r. 
Po zwolnieniu z internowania nadal była kontrolowana przez Służbę Bezpieczeństwa w miejscu zatrudnienia, próbowano zablokować jej zatrudnienie w Sądzie Rejonowym w Bytomiu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN