Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Alicja Kowalczyk

ur. w 1927 roku w m. Dęblin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 279/2020
Biogram
Alicja Kowalczyk brała udział w strajku w Stoczni Gdańskiej w grudniu 1970 r., podczas którego zajmowała się spisywaniem postulatów komitetu strajkowego i rozpowszechniała je wśród stoczniowców. 
We wrześniu 1980 r. wstąpiła do NSZZ „Solidarność”, wchodziła w skład Komitetu Założycielskiego w Stoczni Gdańskiej, była współzałożycielką Komisji Wydziałowej w Szefostwie Ekonomicznym, a następnie była członkiem Prezydium Komisji Zakładowej i przewodniczącą Komisji Socjalno-Budżetowej.
 Po wprowadzeniu stanu wojennego brała udział w strajku na terenie stoczni. Od 1982 r. do 1989 r. prowadziła działalność związkową w ramach Tajnej Komisji Zakładowej „S” w Stoczni Gdańskiej. Była aktywna w zespole redakcyjnym pisma TKZ „Rozwaga i Solidarność”, przepisywała na maszynie ukazujące się tam teksty, zajmowała się kolportażem, organizowała również spotkania Polonii amerykańskiej z gdańskimi działaczami Solidarności.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN