Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kowalewska Ewa
Ewa Kowalewska
ur. w 1956 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 299/2014

Biogram

Ewa Kowalewska prowadziła działalność opozycyjną w latach 1981-1988. Była członkiem NSZZ „Solidarność” w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku. Po wprowadzeniu 13.12.1981 r.  stanu wojennego nadal prowadziła działalność związkową i opozycyjną: uczestniczyła w strajku ogłoszonym w stoczni w dniu 14.12.1981 r., była członkiem Kasy Wzajemnej Pomocy, która zbierała składki na rzecz internowanych i represjonowanych, brała udział w demonstracjach patriotycznych organizowanych w proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w dniach 01.05.1982 r.  oraz 03.05.1982 r. w Gdańsku. Po likwidacji Kasy Wzajemnej Pomocy w wyniku działań operacyjnych SB w czerwcu 1983 r. kontynuowała działania wspomagające podziemne struktury „Solidarności” jako członek Bractwa Oblatów przy kościele św. Brygidy w Gdańsku. Od 1986 r. do grudnia 1988 r. była maszynistką Stoczniowego Komitetu Robotniczego NSZZ „Solidarność” w Stoczni Północnej, która to nielegalna struktura wypełniała zadania dawnej KZ NSZZ „Solidarność”. Uczestniczyła w przygotowywaniu druku nielegalnej gazetki zakładowej „Wiadomości”.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków