Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Wiatrowski

ur. w 1959 roku w m. Tomaszewo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 488/2019
Biogram
Był jednym z założycieli oraz członkiem Komitetu Samoobrony Studentów na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu – Filii w Gorzowie Wielkopolskim. W ramach swej działalności, prowadzonej w okresie od lutego 1983 r. do marca 1984 r., zajmował się między innymi kolportażem nielegalnych wydawnictw. Ze względu na swoją działalność 13 marca 1984 r. został zatrzymany i postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Lesznie tymczasowo aresztowany. Przebywał w Areszcie Śledczym w Lesznie, Bydgoszczy a następnie w Międzyrzeczu, skąd ze względu na stan zdrowia 2 lipca 1984 został zwolniony. Śledztwo przeciwko niemu zostało umorzone 31 lipca 1984 r. na mocy amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN