Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Hamadyk Józef

Józef Hamadyk

ur. w 1949 roku w m. Jordanki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 538/2015
Biogram
Józef Hamadyk pracował od 1971 r. w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Gdańsku. W sierpniu 1980 r. brał udział w strajku na terenie ZNTK. Od września tego roku należał do NSZZ „Solidarność”, był członkiem Komitetu Założycielskiego, przewodniczącym Komisji Wydziałowej na wydziale W-01, członkiem Komisji Zakładowej, wchodził w skład Sekcji Krajowej „S” ZNTK w Polsce. 13 grudnia 1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, gdzie przebywał do 9 grudnia 1982 r. Po wyjściu na wolność zaangażował się w działalność Obywatelskiego Ruchu Opieki. Celem istnienia organizacji było niesienie pomocy represjonowanym opozycjonistom i ich rodzinom, członkowie wystąpili również z listem otwartym do Sejmu PRL w sprawie uwolnienia więźniów politycznych. W latach 1983-1988 Józef Hamadyk działał w Tajnym Komitecie Koordynacyjnym Kolejarzy „S” Obszaru Północnego. Współpracował również z podziemnymi wydawnictwami, kolportował pismo „Lokomotywa” i inne ulotki, odezwy, komunikaty. W latach 1988-1989 uczestniczył w reaktywacji struktur „Solidarności” w ZNTK.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej