Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bilski Gabryel

Gabryel Marek Bilski

ur. w 1949 roku w m. Oblas
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 282/2017
Biogram
Pan Gabryel Marek Bilski był od IX 1980 r. działaczem NSZZ "Solidarność" w przedsiębiorstwie Robót Zmechanizowanych i Gospodarki Maszynami w Kielcach, filia w Radomiu. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność opozycyjną. Prowadził m.in. zbiórki pieniędzy na rzecz internowanych i ich rodzin oraz kolportarz podziemnej prasy. Za swoją działalność został w 1982 r. tymczasowo aresztowany. Sąd Wojewódzki w Radomiu skazał go w dniu 3.05.1982 r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Był inwigilowany przez SB, a w jego miejscu zamieszkania wielokrotnie przeprowadzano rewizje. Był również wzywany na rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. Pan Gabryel Marek Bilski, w latach 1986-1988 był członkiem Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność", a w latach 1989-1990  członkiem Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" Ziemia Radomska.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej