Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dźwiniel Marian

Marian Dźwiniel

ur. w 1939 roku w m. Albertyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 386/2018
Biogram
W marcu 1968 r. był uczestnikiem demonstracji studenckich pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od marca 1981 r. członek NSZZ "Solidarność". W okresie od kwietnia do grudnia 1981 r. redaktor pism Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego i Zarządu Regionu Wielkopolska: „Solidarność Wielkopolska” i „Wiadomości dnia”. Internowany 13 grudnia 1981 r. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie do 9 lipca 1982 r. Po zwolnieniu z internowania pozostawał bez zatrudnienia do wiosny 1983 r., później został zatrudniony jako nieetatowy nauczyciel w Niższym Seminarium Duchownym Zmartwychwstańców w Poznaniu (1983–1985) oraz nieetatowy współpracownik dominikańskiego wydawnictwa „W drodze” (1985–1987). W latach 1985–1989 pisał do podziemnych pism „Solidarność Walcząca” (ps. Jan Grad), „Czas Kultury” i „Solidarność – Poznań”. W 1985 r. zatrzymany i przesłuchiwany. W latach 1987–1990 redaktor w Instytucie Zachodnim. W 1989 r. podczas kampanii wyborczej przeprowadził wywiady ze wszystkimi kandydatami KO „Solidarność” do Sejmu i Senatu. W okresie 1989/1990 autor memoriału środowisk twórczych żądającego zniesienia cenzury.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN