Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jarosław Grzegorz Kawka

ur. w 1967 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
W okresie nauki w LIII LO w Warszawie kolportował czasopisma drugiego obiegu, brał udział w akcjach protestacyjnych i manifestacjach. Jesienią 1984 r. w ramach działań młodzieżówki Konfederacji Polski Niepodległej organizował i uczestniczył w patrolach śledzących przemieszczanie się jednostek MO (na potrzeby komitetu obywatelskiego powstałego przy kościele pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Warszawie po śmierci ks. J. Popiełuszki). Od połowy lat 80. był działaczem warszawskich struktur Federacji Młodzieży Walczącej, a od 1986 r. [wg. innych źródeł  od 1987] należał do aktywnych działaczy Grup Oporu „Solidarni”. 
W ramach tych organizacji uczestniczył w konspiracyjnych spotkaniach, tworzył struktury, werbował nowych członków, nawiązywał współpracę z KPN i Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, organizował i brał udział w akcjach małego sabotażu (malowanie antykomunistycznych haseł, zrywanie czerwonych flag, plakatowanie, rozrzucanie ulotek, wieszanie transparentów, kolportaż niezależnych wydawnictw).
Od 1987 r. do 1989 r. pracował w tajnej drukarni GO „S” na warszawskiej Białołęce drukując pisma tej i innych organizacji. W latach 1988-1989 brał udział w odtwarzaniu struktur NZS na Akademii Medycznej w Warszawie. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków