Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łubik ks. Mirosław

Mirosław Błażej Łubik ks.

ur. w 1946 roku w m. Międzyrzec Podlaski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 262/2019
Biogram
Uczestniczył w opozycji niepodległościowej od połowy lat 70-tych. Utrzymywał kontakty z opozycją siedlecką oraz z działaczami KOR z całego kraju. Był także dostarczycielem literatury bezdebitowej do Łukowa. W 1980 roku zaangażował się w kolportaż i kierował grupą młodzieżową, która wykonywała napisy nawołujące do bojkotu wyborów do sejmu i Rad Narodowych. W 1980 roku czynnie zaangażował się i pomagał w tworzeniu się struktur niezależnych związków zawodowych zarówno robotniczych jak i rolniczych. Po wprowadzeniu stanu wojennego mimo utrudnień ze strony SB nadal czynnie wspierał podziemną Solidarność. Odwiedzał w więzieniach przyjaciół, którzy działali w Solidarności, m. in. mecenasa Jana Mizikowskiego, z którym ściśle współpracował. Ukrywał zbiegłego z internowania Mirosława Andrzejewskiego i organizował mu kryjówki. Pomagał także organizować kolportaż ulotek, podziemnej prasy i książek. W 1983 roku udostępniał pomieszczenia na plebanii parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Łukowie do druku Wiadomości Podlaskich. Współorganizował także przerzut literatury religijnej, tłumaczonej na język ukraiński, na teren ZSRR. Zaangażował do tego zadania kolejarzy z Białej Podlaskiej, którym dostarczał literaturę bezdebitową, przewożąc samochodem z Łukowa. Z powodu swej działalności ksiądz Mirosław Łubik był inwigilowany i kontrolowany operacyjnie, a w 1979 roku otrzymał także zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej