Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kustra Ryszard

Ryszard Kustra

ur. w 1953 roku w m. Garbatka-Letnisko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 303/2018
Biogram
Ryszard Kustra, będąc pracownikiem Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” aktywnie uczestniczył w sierpniowy strajku 1980 r. na terenie Stoczni. W grudniu 1980 r. został członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, następnie w czerwcu 1981 r. wybrany delegatem na I Walny Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Pomorze Zachodnie oraz delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”.
 Po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 r., p. Ryszard Kustra w dniach 14-16.12.1981 r. był członkiem Komitetu Strajkowego w Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”. W ramach podziału prac w Komitecie Strajkowym zajmował się propagandą i informacją. Z uwagi na aktywną działalność w Komitecie Strajkowym, Roman Kustra został zwolniony z pracy w Stoczni. W sierpniu 1982 r. wszedł w skład Regionalnego Komitetu Strajkowego - Rady Koordynacyjnej. W ramach Rady otrzymał zadanie zorganizowania manifestacji ulicznej w Szczecinie, w dniu 31.08.1982 r. 
Internowany decyzją nr 265/82 z 27.08.1982 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim. Zwolniony z internowania decyzją nr 240/82 z 9.12.1982 r. 
Po wyjściu z internowania Ryszard Kustra już w 1983 r. uczestniczył w demonstracjach antysocjalistycznych, za co został zatrzymany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.   
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej