Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Rakowski Piotr
Piotr Zygmunt Rakowski
ur. w 1942 roku w m. Zołobki Krzemienec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 20/2018

Biogram

Piotr Zygmunt Rakowski był pracownikiem Zakładów Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Predom-Polar”. W 1980 r. zaangażował się w tworzenie NSZZ „Solidarność” i został wybrany na członka komisji zakładowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego był jednym z organizatorów strajku na wydziale pralek. Z powodu prowadzonej, w warunkach konspiracyjnych, działalności związkowej był dwukrotnie internowany: 30.01-29.04.1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Nysie oraz od 06 - 18.11.1982 r. w Zakładzie Karnym w Strzelinie. 
Po uwolnieniu zajmował się kolportażem prasy podziemnej oraz ulotek. Ponadto zbierał składki na pomoc represjonowanym. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej