Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Baranowski Klemens

Klemens Józef Baranowski

ur. w 1955 roku w m. Olsztyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 461/2018
Biogram
Klemens Baranowski był studentem Wydziału Matematyki i Fizyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W latach 1978-1979 był współorganizatorem antykomunistycznych przedsięwzięć artystycznych, m.in. akcji „Czekamy” w 10-tą rocznicę Marca '68. Zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw wśród studentów oraz współorganizowaniem Niezależnej Biblioteki UMK. Uczestniczył również w spotkaniach Duszpasterstwa Akademickiego, Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu oraz grup dyskusyjnych organizowanych na terenie domów studenckich przez osoby związane ze strukturami podziemnej „Solidarności”.
Z powodu prowadzonej działalności opozycyjnej zastrzeżono mu wyjazdy zagraniczne w latach 1980-1982.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • NSZZ "Solidarność"1980-1989. Tom 3 Polska Północna, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003