Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Mateńko Juliusz
Juliusz Szczęsny Mateńko
ur. w 1935 roku w m. Brześć
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 295/2016

Biogram

Pan Juliusz Szczęsny Mateńko od 1980 roku działał w NSZZ „Solidarność” w Zakładach Górniczych „Polkowice” w Polkowicach. Był członkiem Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” i pełnił funkcję rzecznika prasowego.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniach 14-15 grudnia 1981 r. uczestniczył w strajku okupacyjnym w ZG „Polkowice” i był członkiem Zakładowego Komitetu Strajkowego. Następnie od grudnia 1981 r. do maja 1982 r. działał w strukturze podziemnej Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego przy ZG „Rudna”, organizował pomoc dla ukrywających się członków MKS, był autorem tekstów do podziemnego pisma „Biuletynu Informacyjnego Stanu Wojny”/„Zagłębia Miedziowego. Biuletyny Informacyjnego Stanu Wojny”. Od maja do lipca 1982 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie. W latach 1982-1983 był członkiem Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego „Solidarność” Województwa Legnickiego, współredagował i kolportował „Zagłębie Miedziowe”. W związku z podziemną działalnością, w czerwcu 1983 r. został aresztowany, zwolniono go 22 lipca 1983 r. na mocy amnestii.
W latach 1984-1989 Juliusz Mateńko był członkiem Międzyzakładowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Zagłębia Miedziowego, uczestniczył w działaniach Salezjańskich Społecznych Pomocników Kościoła przy parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie oraz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii pw. Maksymiliana Marii Kolbe w Lubinie.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności