Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Jan Syska

ur. w 1963 roku w m. Krasnystaw
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2023
Biogram
Zbigniew Jan Syska prowadził działalność opozycyjną w latach 1983-1989. Był autorem, kolporterem i drukarzem materiałów bezdebitowych, współorganizatorem i uczestnikiem wielu akcji i przedsięwzięć opozycji antykomunistycznej.
Był współzałożycielem Ruchu Młodzieży Niezależnej Świt w Lublinie, który funkcjonował od 1984 r. do 1987 r. W latach 1984-1989 współdziałał z Ruchem Młodzieży Niezależnej w Gorzowie Wielkopolskim. Kolportował pisma podziemne głównie „Informator Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „S”, „Solidarność Nauczycielska. Biuletyn Pracowników Oświaty i Wychowania w Lublinie”, „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „Tygodnik Mazowsze”, „Grot” pismo „S” Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL „Świdnik”, „Szaniec. Młodzieżowy biuletyn informacyjny.”
W 1987 r. był współinicjatorem reaktywowania Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Lublinie. W marcu i  w  maju w 1988 r. należał do grona współorganizatorów akcji protestacyjnych studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Współzałożył, redagował, wydawał i drukował pisma podziemne: „Świt. Młodzieżowa Bibuła dla Wszystkich” (1985-1986), „Czarno na Białym. Pismo Ruchu Młodzieży Niezależnej „Świt” (1985-1987). 
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności