Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Czombik Władysław
Władysław Czombik
ur. w 1937 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 488/2019

Biogram

Za podejrzenie o udział w Powstaniu Poznańskiego Czerwca 1956 r. w dniu 28 czerwca 1956 r. został zatrzymany, a po przeszukaniu i odebraniu dowodu osobistego puszczony wolno. 29 czerwca 1956 r. został ponownie zatrzymany, a następnie tymczasowo aresztowany. Przebywał w więzieniach w Rawiczu oraz Poznaniu. 26 lipca 1956 r. uchylono areszt tymczasowy. Śledztwo zostało umorzone na mocy postanowienia z 1 października 1956 r.  

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej