Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Jan Nieszczerzewicz

ur. w 1968 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 130/2017
Biogram
W latach 1986-1989 był aktywnym działaczem Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego „Solidarność” oraz Solidarności Walczącej. W tym okresie uczestniczył w akcjach ulotkowych, a także zajmował się organizowaniem i zabezpieczaniem demonstracji. 
W latach 1983-1989 był również członkiem Grupy Specjalnej „Armenia”, gdzie zajmował się akcjami ulotkowymi, plakatowymi, manifestacjami, kolportażem oraz działaniami wpierającymi funkcjonowanie Radia „Solidarność”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków