Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Iwański Piotr
Piotr Iwański
ur. w 1944 roku w m. Bęczków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011

Biogram

Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” na terenie Buska-Zdroju. W 1979 r. został dyscyplinarnie zwolniony z pracy ze Spółdzielni Produkcyjnej w Skotnikach w powiecie buskim. Z chwilą wprowadzenia stanu wojennego zaangażowany był w kolportaż ulotek i nielegalnej literatury. Współpracował z działaczami zawieszonego związku NSZZ „Solidarność” oraz zachęcał młodzież do wykonywania i kolportażu ulotek. Był członkiem Prezydium Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”. Prowadził aktywną działalność w nielegalnej drukarni wydającej czasopismo pt. „Busola” na terenie Buska–Zdroju. Od 1970 r. do 1989 r. pozostawał w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN