Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Różanowski

ur. w 1945 roku w m. Songiniszki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 562/2019
Biogram
Jan Różanowski prowadził działalność opozycyjną w latach 1983-1984. Był działaczem podziemnego NSZZ ,,Solidarność”, twórcą oraz kolporterem materiałów bezdebitowych.
Od 1983 roku był odpowiedzialny za opracowanie graficzne nielegalnych wydawnictw ,,Solidarność Wojenna” i ,,Feniks”. Od dnia 31.07.1984 r. Służba Bezpieczeństwa starała się rozbić grupę drukarsko-kolportażową i w toku rozpracowania ustalić jej skład osobowy.
Dnia 21.12.1984 r. Służba Bezpieczeństwa dokonała przeszukania pomieszczenia biurowego w miejscu pracy Jana Różanowskiego. Sprawę zakończono 09.12.1985 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej