Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Hałaczkiewicz Piotr

Piotr Jan Hałaczkiewicz

ur. w 1954 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
Z chwilą powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” aktywnie włączył się w działalność struktur tego Związku w swoim zakładzie pracy (Ośrodku Informacyjnym Komitetu ds. Radia i Telewizji w Warszawie). Udostępniał materiały telewizyjne i dokonywał nagrań na potrzeby działalności propagandowej NSZZ „Solidarność”, opracował zakładową instrukcję na wypadek strajku, kierował akcjami ulotkowymi.
Został internowany 13 grudnia 1981 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, jako uzasadnienie izolacji wskazano fakt, że „prowadzi działalność skierowaną przeciwko władzom państwowym w celu obalenia ustroju PRL”. 1 marca 1982 r. przeniesiono go do Ośrodka w Jaworzu, a od 23 maja był osadzony Ośrodku Odosobnienia w Darłówku. Podczas internowania był wielokrotnie karany dyscyplinarnie przez władze więzienne, m.in. za odmowę udziału w rozmowach funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa. Wolność odzyskał 15 czerwca 1982 r. 
W trakcie uwięzienia został zwolniony z pracy w wyniku tzw. „weryfikacji kadr” w Kds.RiTV. W 1983 r. uzyskał zgodę władz na wyjazd emigracyjny do Kanady. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej