Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Burko Maria

Maria Jadwiga Burko

ur. w 1956 roku w m. Świebodzin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 511/2021
Biogram
Będąc członkiem NSZZ „Solidarność”, po wprowadzeniu stanu wojennego nie odstąpiła od prowadzenia działalności związkowej. W styczniu 1982 r. przystąpiła do nielegalnego związku o nazwie „Podziemie NSZZ Solidarność Ziemi Świebodzińskiej”, w którym jako łączniczka ps. „Stokrotka” sporządzała i rozpowszechniała ulotki oraz plakaty o treściach antykomunistycznych. Za tę działalność dnia 13.03.1982 r. została zatrzymana w Świebodzinie. W areszcie przebywała do 13.06.1982 r. Była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa w związku z kolportażem ulotek na terenie Świebodzina przed wyborami do Sejmu PRL w 1985 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej