Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Giza Józef

Józef Krzysztof Giza

ur. w 1957 roku w m. Tarnogród
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015
Biogram
     Górnik Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach od 1978 r. W dniach 14-16.12.1981 r. brał czynny udział w strajku okupacyjnym na terenie kopalni, który wybuchł  na znak sprzeciwu wobec wprowadzenia stanu wojennego. 
     W dniu 16.12.1981 r. podczas pacyfikacji KWK „Wujek” przez oddziały MO i ZOMO, Pan Józef Giza został śmiertelnie ranny. Miał 24 lata.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN