Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Czapla Wiesław

Wiesław Stanisław Czapla

ur. w 1948 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 82/2022
Biogram
Od lutego 1982 r. do czerwca 1989 r. działał w strukturach NSZZ „Solidarność”. Po 13 grudnia 1981 r. wraz z żoną Barbarą wspierał podziemny ruch wydawniczy, przekazując środki finansowe redakcji łódzkiej edycji „Solidarności Walczącej”, a następnie „Biuletynu Łódzkiego”. Dwukrotnie oboje uczestniczyli w ewakuacji nielegalnych drukarni „Solidarności” zagrożonych dekonspiracją. Jedna z nich do połowy 1983 r. funkcjonowała w ich domu przy ul. Telefonicznej w Łodzi. Do końca lat osiemdziesiątych małżonkowie gromadzili i przechowywali na posesji papier i materiały poligraficzne na potrzeby zdelegalizowanego związku. W stanie wojennym Wiesław Czapla współpracował z Ośrodkiem Pomocy Uwięzionym, Internowanym i ich Rodzinom przy kościele o.o. jezuitów w Łodzi.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków