Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Matysiak Janusz

Janusz Matysiak

ur. w 1953 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 351/2020
Biogram
Do 13.12.1981 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” przy Politechnice Poznańskiej, gdzie był zatrudniony jako pracownik techniczny. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność opozycyjną. Brał udział w tworzeniu, przechowywaniu i kolportażu wydawanego  pisma „Solidarni”. Za swoją działalność został aresztowany oraz przedstawiono mu zarzuty uczestniczenia w zebraniach i spotkaniach członków zawieszonego NSZZ „Solidarność” w okresie od 13.12.1981 r. do 11.10.1982 r. oraz sporządzania, przechowywania i rozpowszechniania nielegalnego pisma „Solidarni” na terenie Poznania i okolic w okresie od lutego 1982 do lutego 1983 roku. Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Poznaniu od 1.03.1983 roku był tymczasowo aresztowany. Z aresztu został zwolniony 26.07.1983 roku. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu z 22.08.1983 roku postępowanie karne wobec Janusza Matysiaka zostało umorzone.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN