Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Urszula Ola Redziak-Dudek
ur. w 1959 roku w m. Kubiki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 193/2012

Biogram

Należała do konspiracyjnej grupy działającej na terenie Radomska w okresie od grudnia 1981 r. do października 1988 r.  Była w zespole prowadzącym kolportaż nielegalnych wydawnictw na terenie Radomska. Używała pseudonimu „Jola”. Zajmowała się przewozem druków bezdebitowych z Wrocławia do Radomska.

Biogram opracowano na podstawie:

publikacji:

Andrzej Ciepielewski, Fakty, Radomsko 2009