Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kosiarski Paweł

Paweł Janusz Kosiarski

ur. w 1962 roku w m. Opatów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 393/2023
Biogram
Paweł Janusz Kosiarski będąc uczniem II klasy Technikum Mechanicznego w Staszowie wspólnie z kolegami szkolnymi w dniu 04.02.1982 r. rozlepił na rynku w Staszowie ulotki protestujące przeciwko rygorom stanu wojennego. W dniu 11.02.1982 r. został zatrzymany, a następnie tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dnia 24.02.1982 r. został skazany w trybie doraźnym na podstawie art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym na karę 3 lat pozbawienia wolności i pozbawienie praw publicznych na okres 3 lat. Karę odbywał w więzieniu w Hrubieszowie. 22.10.1982 r. opuścił więzienie po udzieleniu przerwy w odbywaniu kary na okres 9 miesięcy. Dnia 25.05.1983 r. na mocy uchwały Rady Państwa warunkowo zawieszono Pawłowi Kosiarskiemu odbycie reszty kary pozbawienia wolności. Wyrokiem Sądu Najwyższego z 12.05.1992 r. Paweł Kosiarski został uniewinniony.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • NSZZ Solidarność 1980-1989, Tom 5, Polska Środkowo-Wschodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, IPN, Warszawa 2010;
    •  M. Stręk, Solidarność trwa. Świadectwo sprzeciwu i oporu 1981-1989, Rzeszów 2005,