Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Skowroński Leszek

Leszek Teofil Skowroński

ur. w 1953 roku w m. Niemieryczów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 294/2016
Biogram
Należał do grupy inicjującej powstanie struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Instytucie Geologicznym w Warszawie. W 1982 r. przyczynił się do powstania Mikroregionu „Solidarność” Mokotów (struktury podlegającej Międzyzakładowemu Komitetowi Koordynacyjnemu NSZZ „Solidarność”), której zadaniem była koordynacja działań antysystemowych w zakładach pracy położonych na Mokotowie oraz na przemysłowym Służewcu w Warszawie. W organizacji tej odpowiadał m.in. za pracę sieci kolportażu wydawnictw bezdebitowych i ulotek.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków