Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Długołęcki Jacek
Jacek Długołęcki
ur. w 1935 roku w m. Rypin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 514/2013

Biogram

Został aresztowany 4 lipca 1986 r. pod zarzutem sporządzania i kolportowania w okresie od 13 maja 1985 r. do 3 lipca 1986 r. opracowań o treści antypaństwowej, zawierających informacje dotyczące m.in. gospodarki i ustroju PRL. Areszt został uchylony 8 września 1986 r., zaś prowadzone przeciwko niemu postępowanie ostatecznie umorzono 23 grudnia 1986 r. W latach 1986–1988 w ramach represji był objęty zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych. W zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa pozostawał do 1989 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN