Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sęk Zbigniew

Zbigniew Sęk

ur. w 1948 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 568/2015
Biogram
Zbigniew Sęk od września 1980 r. działał w strukturach  NSZZ „Solidarność” w Fabryce Kosmetyków Pollena-Ewa w Łodzi, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego, a następnie był członkiem Komisji Zakładowej. 5.11.1980 r. wszedł w skład Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego w Łodzi, 25.05.1981 r. został członkiem Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej (kierował Działem Interwencji), we wrześniu i październiku 1981 r. był delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów w Gdańsku. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności opozycyjnej, ukrywał się, zainicjował powstanie tajnej organizacji pod nazwą „Wydział-12”, której celem miała być walka z ustrojem socjalistycznym. 2.02.1982 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu, gdzie przebywał do 9.07.1982 r. W marcu 1983 r. wyemigrował na pobyt stały do USA. W latach 1980–1983 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN