Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Smucerowicz Tadeusz
Tadeusz Smucerowicz
ur. w 1937 roku w m. Gosławice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 323/2018

Biogram

Tadeusz Smucerowicz był członkiem Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Elektrowni Bełchatów. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej, którą kontynuował do 1989 r.  Wszedł w skład podziemnej struktury, prowadzącej na terenie elektrowni kolportaż nielegalnych wydawnictw i ulotek sygnowanych przez NSZZ „Solidarność”. Jej działacze bojkotowali prorządowe związki zawodowe, włączali syreny alarmowe dla uczczenia rocznic związanych z  „Solidarnością”, a także wykonywali w miejscu pracy antykomunistyczne napisy. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku Tadeusz Smucerowicz podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

publikacji:

"NSZZ »Solidarność« w Bełchatowie w dokumentach służby bezpieczeństwa w latach 1980-1989", red. D. Rogut, Bełchatów 2010