Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Smucerowicz Tadeusz

Tadeusz Smucerowicz

ur. w 1937 roku w m. Gosławice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 323/2018
Biogram
Tadeusz Smucerowicz był członkiem Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Elektrowni Bełchatów. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej, którą kontynuował do 1989 r.  Wszedł w skład podziemnej struktury, prowadzącej na terenie elektrowni kolportaż nielegalnych wydawnictw i ulotek sygnowanych przez NSZZ „Solidarność”. Jej działacze bojkotowali prorządowe związki zawodowe, włączali syreny alarmowe dla uczczenia rocznic związanych z  „Solidarnością”, a także wykonywali w miejscu pracy antykomunistyczne napisy. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku Tadeusz Smucerowicz podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • "NSZZ »Solidarność« w Bełchatowie w dokumentach służby bezpieczeństwa w latach 1980-1989", red. D. Rogut, Bełchatów 2010