Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Kazimierz Józef Grzesik

ur. w 1943 roku w m. Smolarzyny
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 208/2020
Biogram
Kazimierz Grzesik był nauczycielem w Zespole Szkół Zawodowych w Leżajsku. Tuż po wprowadzeniu stanu wojennego pisał ulotki i wkładał je do skrzynek pocztowych w blokach w Leżajsku. W latach 1982-1985 rozprowadzał ulotki i wydawnictwa podziemnych struktur NSZZ  „Solidarność”(„Solidarność Trwa”, „Hutnik”, „Obrona”, „Solidarność Zwycięży”). Od roku 1983 do maja 1985 r. pisał artykuły do ukazującego się w Leżajsku biuletynu „Żądło”. W latach 1985-1989 aktywnie uczestniczył w pracach Duszpasterstwa Środowiskowego przy Klasztorze O.O Bernardynów w Leżajsku. W okresie 1984-1988 był członkiem Terenowej Komisji Wykonawczej „Solidarność” w Leżajsku. Był współorganizatorem powstałego w dniu 03.04.1989 r. Tymczasowego Międzyszkolnego Komitetu NSZZ „Solidarność” rejonu leżajskiego. W 1989 r. czynnie uczestniczył w przygotowaniu wyborów do Sejmu jako wiceprzewodniczący Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Leżajsku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków