Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Czopik Henryk

Henryk Czopik

ur. w 1958 roku w m. Chrzanów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 38/2022
Biogram
Pan Henryk Czopik należał do NSZZ „Solidarność” przy Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Katowicach. Po wprowadzeniu stanu wojennego wszedł w skład Tajnej Komisji NSZZ „Solidarność”, powołanej w ww. zakładzie pracy. Pan Henryk Czopik uczestniczył także w strajku górników w KWK „Staszic” w Katowicach w dniach 13-15 XII 1981 r. W 1984 r.  z inicjatywy Tajnych Komisji NSZZ „Solidarność” przy KWK „Czerwone Zagłębie” w Sosnowcu oraz przy Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Katowicach, została powołana Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Zagłębia Dąbrowskiego w Sosnowcu. W marcu 1986 r. MKK NSZZ „Solidarność” zmieniła nazwę na Delegaturę NSZZ „Solidarność” Zagłębia Dąbrowskiego, prowadząc działalność opozycyjną do 4 VI 1989 r. Pan Henryk Czopik należał do obu ww. struktur, zajmując się przygotowaniem wydawanych przez nich pism do dalszego rozpowszechniania. W 1987 r. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Przedsiębiorstwa Robót Górniczych w Katowicach, wystąpiła do Sądu Najwyższego w Warszawie o rejestrację ww. związku. Pan Henryk Czopik należał do reprezentantów ww. związku, podczas rozprawy w grudniu 1988 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków