Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Henryk Supryga

ur. w 1947 roku w m. Antoniew
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 337/2021
Biogram
Pan Henryk Supryga był pracownikiem Kopalni Węgla Kamiennego „Julian’ w Piekarach Śląskich. 
Za czynny udział w strajku w ww. zakładzie pracy, w dniach 13-17 XII 1981 r., został zdegradowany. W okresie stanu wojennego Pan Henryk Supryga prowadził działalność opozycyjną, włączając się w pomoc dla osób internowanych i ich rodzin, poprzez zbieranie składek przekazywanych do Biskupiego Komitetu Pomocy przy parafii NMP w Piekarach Śląskich. Ponadto zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw. 
Pan Henryk Supryga w latach 1986-1989 uczestniczył również w spotkaniach Duszpasterstwa Ludzi Pracy, w ramach których gromadzili się działacze lokalnej opozycji. Wielokrotnie gościł w swoim mieszkaniu opozycjonistów zapraszanych z całego kraju, którzy również brali udział w ww. zgromadzeniach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków