Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gulko  Danuta

Danuta Irena Gulko

ur. w 1950 roku w m. Olsztyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 370/2016
Biogram
Od września  1980 r. działała w NSZZ „Solidarność” w Olsztyńskich Zakładach Graficznych. Była członkiem Komisji Zakładowej i Komisji Rewizyjnej, a od 1981 r. pełniła funkcję sekretarza KZ. W dniu 19 września wzięła udział w strajku w miejscu pracy. Protest trwał do 5 września 1981 r. i był największym masowym społecznym protestem w tym czasie w regionie. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestała działalności opozycyjnej i na terenie swojego zakładu pracy organizowała kolportaż wydawnictw podziemnych m.in. pisma „Rezonans”, ulotek i znaczków. Prowadziła także zbiórki na rzecz rodzin osób internowanych. Z powodu tej działalności, została w dniu 27 sierpnia 1982 r. aresztowana i osadzona początkowo w Areszcie Śledczym w Olsztynie, a w następnie w Ostródzie. 
W dniu 6 listopada 1982 r. została skazana wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i utratę praw publicznych na okres 2 lat. Karę odbywała w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy. Na podstawie uchwały Rady Państwa została zwolniona z odbywania reszty kary i 30 maja 1983 r. opuściła Zakład Karny. Podczas pobytu w więzieniu prowadziła comiesięczne, 48-godzinne głodówki protestacyjne, bojkotowała więzienne apele. Po wyjściu na wolność nadal zajmowała się kolportażem ulotek i znaczków wydawnictw podziemnych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej