Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Michał Wołyniec

ur. w 1935 roku w m. Kruhów ( UKraina )
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2017
Biogram
Pan Michał Wołyniec był pracownikiem Zakładów Aparatów Elektrycznych „Apena”, a następnie Ośrodka Badawczo - Rozwojowego „Befamatex” w Bielsku-Białej. Od września 1980 r. był członkiem NSZZ „S”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał związkowej działalności  i kontynuował ją, poprzez działalność w ramach konspiracyjnej organizacji pod nazwą „Regionalna Komisja Wykonawcza III Szereg „Solidarność” Region Podbeskidzie”. W jej strukturach odpowiedzialny był m.in. za druk podziemnych biuletynów, takich jak: „Solidarność Podbeskidzia”, „Serwis Informacyjny RKW”.
 Za powyższą działalność Pan Michał Wołyniec został w dniu 1 X 1983 r. tymczasowo aresztowany. Warunkowo zwolniony z aresztu w dniu 13 XII 1983 r. 
Objęty został postępowaniem karnym, które umorzono w lipcu 1984 r. na mocy amnestii. 
Pan Michał Wołyniec, po zwolnieniu z aresztu, nadal aktywnie uczestniczył w działaniach podziemia politycznego, m.in. kolportując nielegalną prasę. 
Od 1984 r. Pan Michał Wołyniec działał w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy parafii św. Mikołaja w Bielsku-Białej. 
W 1988 r. był organizatorem jawnej Komisji Organizacyjnej „S” w OBW„Befamatex” oraz współzałożycielem jawnej Regionalnej Komisji Organizacyjnej „S”. 
Z uwagi nas swoją aktywną działalność i prezentowane poglądy, Pan Michał Wołyniec był intensywnie kontrolowany przez Służbę Bezpieczeństwa w ramach prowadzonych spraw w latach 1983-1989 .  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności