Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Mirosław Waniewski

ur. w 1950 roku w m. Białystok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 513/2015
Biogram
Mirosław Waniewski był działaczem NSZZ „Solidarność” Regionu Białystok.  Po delegalizacji „Solidarności” kontynuował działalność opozycyjną w ramach współpracy z podziemnymi strukturami związku. Angażował się w różne formy oporu wobec systemu komunistycznego, m.in. brał udział w kolportażu niezależnych wydawnictw, zezwolił na zorganizowanie drukarni w należącym do niego pomieszczeniu. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w organizowaniu pomocy internowanym i ukrywającym się.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN